Panasonic Global
Search Panasonic Global Site
CN-GP50N Support Website
OPMERKING
Dit download-gebied biedt gratis software upgrades voor het Panasonic draagbaar navigatiesysteem CN-GP50N (“System”).Deze upgrades zijn specifiek gericht op dit systeem en deze download service wordt exclusief beschikbaar gesteld aan eigenaars van het systeem.

Waarschuwing:
Deze software upgrade dient alleen te worden gedownload naar het hierboven genoemde systeem. Als deze software upgrade wordt gedownload naar een ander systeem dan waarvoor deze is ontwikkeld, zal de software dit systeem onbruikbaar maken.
Als het downloaden van de software mislukt, en hernieuwde pogingen om de software te downloaden blijven mislukken, kan het systeem worden aangeboden aan de Panasonic servicedienst.


Voor het downloaden van de software upgrade
 • Vereiste systeemeigenschappen
  • De computer (PC) dient een slot voor een SD geheugenkaart te hebben aangezien het programma op de CN-GP50N wordt geïnstalleerd vanaf een SD geheugenkaart.
  • Als de computer geen slot voor een SD geheugenkaart heeft, kan een externe USB kaartlezer voor SD geheugenkaarten worden gebruikt.

 • Toestemming en Licentie
  Met het downloaden, installeren of gebruiken van deze software en/of de gegevens die beschikbaar zijn op dit downloadgebied (“Software”), gaat de gebruiker automatisch akkoord met de bepalingen en voorwaarden van de volgende licentieovereenkomst. Lees deze zorgvuldig door.
  • Panasonic Automotive Systems ("Panasonic") biedt de gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de software in het normale gebruik van het systeem.
  • Het is verboden de software verder te distribueren.
  • Het is verboden, voor zover de wet dit toestaat, enige modificatie aan te brengen in de software (inclusief, zonder beperking, reverse engineering of decompilatie).
  • Het kopiëren van de software is verboden, behalve voor persoonlijk gebruik.
  • Het uploaden van de software naar een openbaar netwerk of communicatiesysteem, inclusief het internet, is verboden.
  • De software wordt ter beschikking gesteld op een "as is" basis en, voor zover de wet dit toestaat, zonder enige garantie – expliciet noch impliciet - inclusief, zonder voorbehoud, enige geïmpliceerde garanties van verhandelbaarheid, tevredenheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover de wet dit toestaat geeft Panasonic geen garantie voor de prestaties van de software, noch dat deze software voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker, noch dat de software foutloos functioneert.
  • De gebruiker erkent dat de software het eigendom is van Panasonic en dat alle eigendomsrechten en rechten voor wat betreft het intellectueel eigendom van de software blijven berusten bij Panasonic.

 

PAGE TOP

Banner area begins from here.