Thông tin về tài liệu này

Môi trường tương thích

Để đạt kết quả tốt nhất khi xem tài liệu này, chúng tôi khuyến cáo các môi trường sau. (Tính tới tháng 6 năm 2019)
Khi sử dụng máy tính
Internet Explorer 9 hoặc cao hơn
Firefox, phiên bản mới nhất
Google Chrome, phiên bản mới nhất
Safari 4.1 hoặc cao hơn
Khi sử dụng điện thoại thông minh
iOS 10.0 và cao hơn
Android 4.4 và cao hơn
Lưu ý:
Internet Explorer 8 và phiên bản trước đó không được hỗ trợ.
Một số nội dung có thể không hiển thị đúng khi sử dụng Android 4.3.

Nhãn hiệu

Phần mềm của thiết bị này dựa trên nền tảng của Independent JPEG Group.
iPhone, iPad, iPad Air và Apple là nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Google và Android là thương hiệu của Google LLC.
Amazon là thương hiệu của Amazon.com, Inc. hoặc các chi nhánh.
Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
Internet Explorer là thương hiệu hoặc thương hiệu đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
Firefox là thương hiệu của Mozilla Foundation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Cụm từ "QR Code" là thương hiệu đã đăng ký của DENSO WAVE INCORPORATED tại Nhật Bản và các quốc gia khác.
Tất cả nhãn hiệu đăng ký được trích dẫn trong tài liệu này là tài sản của các công ty tương ứng.

Thông tin khác

Hậu tố được lược bỏ trong hầu hết mã model nêu trong tài liệu này. Chỉ bao gồm hậu tố khi cần thiết.
Ảnh chụp màn hình và các biểu tượng xuất hiện trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo. Hình ảnh thực tế có thể khác tùy vào điện thoại thông minh, hệ điều hành và ngôn ngữ hiển thị, thiết bị sử dụng, v.v.
Hình minh họa trong tài liệu này có thể khác so với sản phẩm thực tế.
Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.