Global Home ธุรกิจ > containsประกอบด้วยโซลูชั่นแห่งชีวิต > containsประกอบด้วยแสงสว่าง > containsกรณีศึกษา > containsประกอบด้วย Alfa MIDI Utama Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย)

อาคารพาณิชย์

Alfa MIDI Utama Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย)Alfa MIDI Utama Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย) | กรณีศึกษา | ประกอบด้วยแสงสว่าง | ประกอบด้วยโซลูชั่นแห่งชีวิต | ธุรกิจ | Panasonic Global

  • Alfa MIDI Utama Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย)
  • Alfa MIDI Utama Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย)
  • Alfa MIDI Utama Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย)
  • Alfa MIDI Utama Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย)

JCM ของร้านสะดวกซื้อปล่อยคาร์บอนต่ำ

โครงการต้นแบบ Lawson JCM (Joint Crediting Mechanism) มีเป้าหมายเพื่อสร้างร้านสะดวกซื้อที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ อุปกรณ์ติดตั้ง LED ได้รับการติดตั้งด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอาทิตย์และมีตัวกำหนดตารางเวลาแสงอัตโนมัติ นอกจากการให้แสงที่มีประสิทธิภาพแล้ว พวกเขายังได้รวมระบบห้องเย็นที่มีสารทำความเย็น CO2 ที่มีประสิทธิภาพเอาไว้ในร้าน Alfa MIDI 12 แห่ง ซึ่งบริหารจัดการโดย Lawson Japan อีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิงของผลิตภัณฑ์Alfa MIDI Utama Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย) | กรณีศึกษา | ประกอบด้วยแสงสว่าง | ประกอบด้วยโซลูชั่นแห่งชีวิต | ธุรกิจ | Panasonic Global

กรณีอาคารพาณิชย์Alfa MIDI Utama Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย) | กรณีศึกษา | ประกอบด้วยแสงสว่าง | ประกอบด้วยโซลูชั่นแห่งชีวิต | ธุรกิจ | Panasonic Global

ด้านบนของหน้า