Global Home ธุรกิจ > containsประกอบด้วยโซลูชั่นแห่งชีวิต > containsประกอบด้วยแสงสว่าง > containsกรณีศึกษา > containsประกอบด้วย Lippo Mall Puri, St. Moritz (ประเทศอินโดนีเซีย)

อาคารพาณิชย์

Lippo Mall Puri, St. Moritz (ประเทศอินโดนีเซีย)Lippo Mall Puri, St. Moritz (ประเทศอินโดนีเซีย) | กรณีศึกษา | ประกอบด้วยแสงสว่าง | ประกอบด้วยโซลูชั่นแห่งชีวิต | ธุรกิจ | Panasonic Global

  • Lippo Mall Puri, St. Moritz (ประเทศอินโดนีเซีย)
  • Lippo Mall Puri, St. Moritz (ประเทศอินโดนีเซีย)
  • Lippo Mall Puri, St. Moritz (ประเทศอินโดนีเซีย)
  • Lippo Mall Puri, St. Moritz (ประเทศอินโดนีเซีย)

การออกแบบที่ประหยัดพลังงานและง่ายต่อการบำรุงรักษาสำหรับห้างสรรพสินค้าระดับสูง

โคมไฟดาวน์ไลท์ LED แบบแสงจ้าน้อย และไฟเส้น LED ที่ใช้สำหรับไฟหลืบและประหยัดพลังงาน ซึ่งต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยสำหรับห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุง Jakarta

ข้อมูลอ้างอิงของผลิตภัณฑ์Lippo Mall Puri, St. Moritz (ประเทศอินโดนีเซีย) | กรณีศึกษา | ประกอบด้วยแสงสว่าง | ประกอบด้วยโซลูชั่นแห่งชีวิต | ธุรกิจ | Panasonic Global

กรณีอาคารพาณิชย์Lippo Mall Puri, St. Moritz (ประเทศอินโดนีเซีย) | กรณีศึกษา | ประกอบด้วยแสงสว่าง | ประกอบด้วยโซลูชั่นแห่งชีวิต | ธุรกิจ | Panasonic Global

ด้านบนของหน้า