Global Home ธุรกิจ > containsประกอบด้วยโซลูชั่นแห่งชีวิต > containsประกอบด้วยแสงสว่าง > containsกรณีศึกษา > containsประกอบด้วย SUKIYA Lippo Mall Puri, St. Moriz (ประเทศอินโดนีเซีย)

อาคารพาณิชย์

SUKIYA Lippo Mall Puri, St. Moriz (ประเทศอินโดนีเซีย)SUKIYA Lippo Mall Puri, St. Moriz (ประเทศอินโดนีเซีย) | กรณีศึกษา | ประกอบด้วยแสงสว่าง | ประกอบด้วยโซลูชั่นแห่งชีวิต | ธุรกิจ | Panasonic Global

  • SUKIYA Lippo Mall Puri,St.Moriz (Indonesia)
  • SUKIYA Lippo Mall Puri,St.Moriz (Indonesia)
  • SUKIYA Lippo Mall Puri,St.Moriz
  • SUKIYA Lippo Mall Puri,St.Moriz

วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและการออกแบบร้านในประเทศอินโดนีเซีย

ร้าน Gyudon (ข้าวหน้าเนื้อ) เหล่านี้เปิดในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในเขตมหานครจาการ์ตา
การออกแบบโคมไฟ LED ใช้ พื้นที่โดยรอบเพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น

ข้อมูลอ้างอิงของผลิตภัณฑ์SUKIYA Lippo Mall Puri, St. Moriz (ประเทศอินโดนีเซีย) | กรณีศึกษา | ประกอบด้วยแสงสว่าง | ประกอบด้วยโซลูชั่นแห่งชีวิต | ธุรกิจ | Panasonic Global

กรณีอาคารพาณิชย์AEON Indonesia BSD City (ประเทศอินโดนีเซีย) | กรณีศึกษา | ประกอบด้วยแสงสว่าง | ประกอบด้วยโซลูชั่นแห่งชีวิต | ธุรกิจ | Panasonic Global

ด้านบนของหน้า