Global Home Business > containsElectric Works > containslighting > containsโซลูชั่น  ระบบแสงสว่างสำหรับสำนักงาน

Solutions ระบบแสงสว่างสำหรับสำนักงาน

โซลูชั่นระบบแสงสว่างสำหรับสำนักงานระบบแสงสว่างสำหรับสำนักงาน | โซลูชั่น | lighting | Electric Works | Business | Panasonic Global

นโยบายคุณภาพของ Panasonic

“คุณภาพคือสิ่งสำคัญที่สุด” เป็นนโยบายพื้นฐานของเรามาโดยตลอด และเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการโซลูชันที่มีคุณภาพต่อไป

 • ธุรกิจที่กลมกลืนกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งมอบความพึงพอใจสูงสุด และความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

นโยบายคุณภาพของ Panasonic

ABW คืออะไร (ย่อจาก Activity Based Working)

ABW เป็นรูปแบบการทำงานที่ตระหนักว่าผู้ทำงานนั้นทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งวันทำงาน และต้องการการจัดสถานที่ทำงานหลากหลายแบบเพื่อให้บรรลุงานของพวกเขาในวันนั้น

Panasonic มอบสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างที่เหมาะสมซึ่งช่วยให้ผู้ทำงานตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์

Activity Based WorkingActivity Based Working

แสงสว่างตามกิจกรรม

นอกจากรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันมากมายแล้ว Panasonic ยังใช้สภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอำนวยความ
สะดวกทั้งความสบายและประสิทธิผลในการทำงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เราจึงเน้นที่ 3 กิจกรรมต่อไปนี้

 • การร่วมคิดร่วมสร้างการร่วมคิดร่วมสร้าง

  การร่วมคิดร่วมสร้าง

  พื้นที่สำหรับการร่วมคิดร่วมสร้าง เช่น การระดมสมอง และการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นกำลังเพิ่มขึ้นในหลากหลายรูปแบบ
  ทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันอย่างกระตือรือร้นด้วยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างตามความต้องการในขณะนั้น
 • ทำให้มีชีวิตชีวาทำให้มีชีวิตชีวา

  ทำให้มีชีวิตชีวา

  สิ่งสำคัญคือ ต้องรักษาสุขภาพจิตและสุขภาพกายเพื่อเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน
  สร้าง "บรรยากาศที่สดใสและสะอาด" กระตุ้นปรับความรู้สึกให้สดชื่นอีกครั้ง และมอบพละกำลังในการทำงาน
 • สมาธิสมาธิ

  สมาธิ

  เนื่องจากพื้นที่สำนักงานมีการนำแปลนพื้นที่เปิดโล่งมาใช้มากขึ้น ปัจจุบันจึงมีปัญหาใหม่เกี่ยวกับการขาดแคลนพื้นที่ที่พนักงานจะมีสมาธิกับงานของตนเองได้อย่างเต็มที่ เราขอเสนอสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างที่มีตัวเลือกสำหรับการจัดแสงที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งปรับให้เหมาะกับเป้าหมายที่หลากหลาย และช่วยเพิ่มสมาธิของแต่ละบุคคลในงานของตนเอง
การร่วมคิดร่วมสร้าง การประชุมอย่างกระตือรือร้นการร่วมคิดร่วมสร้าง การประชุมอย่างกระตือรือร้น

การร่วมคิดร่วมสร้างการประชุมอย่างกระตือรือร้น

ในพื้นที่เพื่อการประชุม สิ่งสำคัญคือต้องออกแบบสภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างที่กระตุ้นให้เกิดการสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอ และมีความยืดหยุ่นในการจัดวางตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 • 1โคมไฟห้อยเพดานทรงยาวแบบส่องด้านบนและล่าง
  การประชุม: การกระจายแสงในแนวตั้งไม่เพียงแต่ให้ความสว่างที่พื้นผิวโต๊ะเท่านั้น แต่ยังทำให้พื้นที่สว่างขึ้นเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น
  การนำเสนอ: ลดความสว่างโดยรวมของพื้นที่ และเปลี่ยนไปใช้เฉพาะโคมไฟที่ปลอดแสงจ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ
 • 2โคมไฟดาวน์ไลท์แบบปรับได้
  ให้ความรู้สึกสว่างสดใสแก่พื้นที่ด้วยการส่องผนังให้สว่าง
ทำให้มีชีวิตชีวา สดใสและสะอาดทำให้มีชีวิตชีวา สดใสและสะอาด

ทำให้มีชีวิตชีวาสดใสและสะอาด

ในโรงอาหาร จำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมแสงที่เฉพาะเจาะจงซึ่งจะสร้างบรรยากาศที่สดใสและสะอาด

 • 1โคมไฟแบบฐานแบนเรียบ
  ลดแสงจ้าและรักษาความสว่างของพื้นด้วยการส่องสว่างที่พื้นผิว
 • 2Ex-A Series สปอตไลท์
  จัดเรียงลำแสงตามการจัดวางโต๊ะและเฟอร์นิเจอร์
 • 3Ex-A Series
  โคมไฟดาวน์ไลท์ติดเพดานแบบปรับได้
  ให้แสงสว่างแก่พื้นผิวตามแนวตั้ง เช่น ผนังและต้นไม้ สามารถทำให้พื้นที่ดูมีมิติและช่วยเพิ่มความรู้สึกสว่างไสว
สมาธิ ห้องเก็บเสียงส่วนตัวสมาธิ ห้องเก็บเสียงส่วนตัว

สมาธิห้องเก็บเสียงส่วนตัว

เสนอสภาพแวดล้อมแสงที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถเลือกได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และทำให้ผู้ทำงานมีสมาธิกับงานของตนเอง

 • 1โคมไฟดาวน์ไลท์แบบ 2 in 1
  ส่งเสริมสมาธิส่วนบุคคล
  สร้างความตัดกันเด่นชัดระหว่างวัตถุกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการคร่ำเคร่งอยู่กับงานของตนเอง
 • 2โคมไฟดาวน์ไลท์แบบ 2 in 1
  กระตุ้นให้การประชุมแบบออนไลน์มีชีวิตชีวา
  ทำให้ใบหน้าสว่างขึ้นอย่างนุ่มนวลและสร้างสภาพแวดล้อมทีไม่มีเงา
 • 3โคมไฟดาวน์ไลท์แบบ 2 in 1
  กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  สร้างแสงสว่างทางอ้อมโดยไม่มีแสงจ้า เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการระดมความคิดที่ดีขึ้นสำหรับการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ
สมาธิ ผลิตภาพและความสะดวกสบายสมาธิ ผลิตภาพและความสะดวกสบาย

สมาธิผลิตภาพและความสะดวกสบาย

สภาพแวดล้อมด้านแสงสว่างที่เหมาะสมซึ่งช่วยส่องสว่างพื้นที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งลดแสงจ้า
อีกทั้งยังสามารถรักษาสมดุลระหว่างความสะดวกสบายและการประหยัดพลังงาน

 • 1โคมไฟเพดานแบบแผงใหญ่ Ex (2G) UGR19
  ลดแสงจ้าที่สะท้อนบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • 2โคมไฟดาวน์ไลท์แบบแสงนุ่มนวล
  สร้างสภาพแวดล้อมที่มีแสงนุ่มนวล โดยใช้การออกแบบการกระจายแสงแบบพิเศษที่มีมุมตัดแสงบาดตา 35°

ข้อเสนอการออกแบบระบบแสงสว่างขั้นพื้นฐาน

map
map

ห้องเก็บเสียงส่วนตัว

ทางเดินในอาคาร/ห้องน้ำ

Products

Case study

 • Hokkoku Bank (ประเทศญี่ปุ่น)

  Hokkoku Bank (ประเทศญี่ปุ่น)

  Learn More
 • Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย)

  Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย)

  Learn More

For inquiries regarding the content,
please contact below.

contact
PageTop