Global Home Business > containsElectric Works > containslighting > containsโซลูชั่น  ระบบแสงสว่างสำหรับถนน

Solutions ระบบแสงสว่างสำหรับถนน

โซลูชั่นระบบแสงสว่างสำหรับถนนระบบแสงสว่างสำหรับถนน | โซลูชั่น | lighting | Electric Works | Business | Panasonic Global

นโยบายคุณภาพของ Panasonic

“คุณภาพคือสิ่งสำคัญที่สุด” เป็นนโยบายพื้นฐานของเรามาโดยตลอด และเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการโซลูชันที่มีคุณภาพต่อไป

 • ธุรกิจที่กลมกลืนกันกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งมอบความพึงพอใจสูงสุด และความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

นโยบายคุณภาพของ Panasonic

คุณสมบัติที่ล้ำสมัยของ
Panasonic

 • ปรับทัศนวิสัยให้ดีขึ้น
  ปรับทัศนวิสัยให้ดีขึ้น
 • การบำรุงรักษาทำได้ง่าย
  การบำรุงรักษาทำได้ง่าย
 • ถนนสว่างไสวด้วยการใช้พลังงานที่ต่ำ
  ถนนสว่างไสวด้วยการใช้พลังงานที่ต่ำ
 • การควบคุมจากระยะไกลที่ง่าย
  การควบคุมจากระยะไกลที่ง่าย

ข้อเสนอการออกแบบระบบแสงสว่างขั้นพื้นฐาน

พื้นที่ในเมือง / ชานเมือง

พื้นที่ในเมือง / ชานเมือง

โคมไฟถนนอัจฉริยะ

ไฟถนนอัจฉริยะเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการระบบการจัดการแบบรวมอยู่ที่ศูนย์กลาง ตั้งค่าการลดแสงแบบอัตโนมัติ และระบบตรวจสอบการใช้พลังงาน

เขตชนบท

เขตชนบท

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เช่น จังหวัดที่ห่างไกล ป่าไม้ พื้นที่ภูเขา ฯลฯ

พื้นที่ในเมือง / ชานเมือง / ชนบท

โคมไฟถนนแบบมาตรฐาน

Products

โซลูชันด้านแสงสว่างอัจฉริยะสำหรับถนนระบบแสงสว่างอัจฉริยะสำหรับถนน

1ระบบสื่อสารแบบผสมผสาน

โคมไฟถนนที่ใช้งานได้ยืดหยุ่นและใช้ระบบสื่อสารต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ได้ GSM, RF-GSM และ PLC-GSM

ระบบอัจฉริยะ GSM
 • เหมาะสำหรับโครงการที่มีโคมไฟไม่เกิน 10 ดวง
 • โคมไฟจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่มีสัญญาณแรง
 • ไม่จำเป็นต้องใช้แผงควบคุม
ระบบอัจฉริยะ RF
 • มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการจัดกลุ่ม ตัวรวมช่องสัญญาณ
  1 ตัวควบคุมโคมไฟได้มากถึง 200 ดวง
 • ทำงานได้ในพื้นที่ที่สัญญาณ GSM อ่อนหรือไม่เสถียร เช่น รถไฟใต้ดิน ทางลอด อุโมงค์ ฯลฯ
 • มาพร้อมคุณสมบัติการวัดและการควบคุมในแผงตัวรวมช่องสัญญาณ
ระบบอัจฉริยะ PLC
 • มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดกลุ่มสายไฟฟ้า
  ตัวรวมช่องสัญญาณ 1 ตัวควบคุมโคมไฟได้มากถึง 200 ดวง เหมาะสำหรับถนนทุกประเภท
 • สามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่สัญญาณ GSM อ่อนหรือไม่เสถียร เพราะใช้สายไฟในการสื่อสาร

2การควบคุมและการตรวจสอบจากระยะไกล

ด้วยการเชื่อมต่อโคมไฟถนนกับระบบสื่อสารแบบผสมผสานนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถควบคุมการทำงานของโคมไฟถนนจากพื้นที่ห่างไกล

 • CiCAMS
  (ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ที่เชื่อมต่อเมือง)
 • การตรวจสอบการใช้พลังงาน
 • ตั้งค่าการลดแสงแบบอัตโนมัติ

3ชุดติดตั้งเพิ่มเติมที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็นระบบแสงสว่างอัจฉริยะสำหรับถนน

การประยุกต์ใช้งาน
เหมาะที่จะติดตั้งกับโคมไฟถนนแบบมาตรฐานและการให้แสงสว่างกับภูมิประเทศ
คุณสมบัติ
ช่วยให้สามารถควบคุมและตรวจสอบโคมไฟถนนแบบมาตรฐานและการให้แสงสว่างกับภูมิประเทศผ่าน CiCAMS*

*CiCAMS = City Connected Asset Mangement System

ระบบสื่อสาร

ระบบแสงสว่างสำหรับถนนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ LED, แบตเตอรี่ และแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูง

ลำดับของผลิตภัณฑ์

 • PRO Series
 • ECO Series
 • Split Series

Quick Specs

  PRO Series ECO Series Split Series
ลำดับของกำลังวัตต์ 15, 20, 30, 40, 50, 60 20, 30, 40, 50, 60 40, 60, 70, 80, 90, 100
ลูเมน/วัตต์ 180 150 150-180

คุณสมบัติหลัก

 • มีทั้งแบบอัจฉริยะและแบบมาตรฐาน
 • มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวรอบ ๆ โคมไฟถนน
 • มาพร้อมโปรแกรมการลดแสง 4 โหมด สามารถเลือกโหมดด้วยรีโมทคอนโทรล
 • ใช้แบตเตอรี่ LiFePO4 และแผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

โคมไฟถนนแบบมาตรฐานกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อปรับให้เข้ากับทุกสถานการณ์บนท้องถนน

ลำดับของผลิตภัณฑ์

 • S3 Series
 • Evo Series
 • NEO Series
 • โคมไฟถนน SP

Quick Specs

  S3 Series Evo Series NEO Series โคมไฟถนน SP
ลำดับของกำลังวัตต์ 10, 20, 30, 40, 60, 90, 120, 150 40, 60, 90, 120, 150 10, 20, 30, 40, 60 30, 60, 90, 120
ลูเมน/วัตต์ 140-150 130 120-125 120-125
คุณสมบัติ 1. การลดแสงแบบอัตโนมัติ
2. พร้อมสำหรับระบบ Smart*
1. การลดแสงแบบอัตโนมัติ
2. พร้อมสำหรับระบบ Smart
- -

*พร้อมสำหรับ Smart Image (S3 Series)

ตารางเปรียบเทียบระหว่างปรอทกับ LED

กรณีศึกษา

 • ประเทศอินโดนีเซีย: ระบบแสงสว่าง LED อัจฉริยะ

  Learn More
 • ประเทศอินเดีย: ระบบแสงสว่าง LED อัจฉริยะ

  Learn More

For inquiries regarding the content,
please contact below.

contact
PageTop