Refina

Refina

Công tắc

Công tắc

Màu trắng

16A - 250V

Công tắc

Màu trắng ngọc trai ánh kim

16A – 250V

Công tắc

Màu trắng xám ánh kim

16A – 250V

Công tắc

Màu xám ánh kim

16A – 250V

Công tắc

Màu đen ánh kim

16A – 250V

Công tắc

Màu vàng ánh kim

16A – 250V

Công tắc

Màu nâu ánh kim

16A – 250V

Công tắc

Màu nâu đen ánh kim

16A – 250V

Công tắc

WEC5542-7 x 2

Ổ cắm

Ổ cắm

WEG10819

WEG10819H

Ổ cắm đơn có màn che

16A – 250V

WEG1181K

WEG1181KH

Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn che

16A – 250V

Ổ cắm

WEG15829

WEG15829H

Ổ cắm đôi có dây nối đất và màn che

16A – 250V

Ổ cắm

WEG24886

WEG24886H

Ổ data

Ổ cắm

WEG2501

WEG2501H

Ổ cắm anten TV