Máy bơm nước

Máy bơm nước

Dòng hàng tự động

A130 JAK

Auto Series A130 JAK

Động cơ mô-tơ công suất 125W

Lưu lượng tối đa 30 lít/phút

Chiều sâu hút 9m

Tổng chiều cao hút đẩy 19m

A200 JAK

Auto Series A200 JAK

Động cơ mô-tơ công suất 200W

Lưu lượng tối đa 45 lít/phút

Chiều sâu hút 9m

Tổng chiều cao hút đẩy 19m

A130 JACK

Auto Series A130 JACK

Động cơ mô-tơ công suất 125W

Lưu lượng tối đa 30 lít/phút

Chiều sâu hút 9m

Tổng chiều cao hút đẩy 19m

A130 JTX

Auto Series A130 JTX

Động cơ mô-tơ công suất 125W

Lưu lượng tối đa 30 lít/phút

Chiều sâu hút 9m

Tổng chiều cao hút đẩy 18m

Dòng hàng không tự động

GP-129JXK-SV5 (KHÔNG DÂY)/ NV5 (CÓ DÂY)

Non - auto series GP-129JXK-SV5 (WITHOUT WIRE) / NV5 (WITH WIRE)

Động cơ mô-tơ công suất 125W

Lưu lượng nước 30 lít/phút

Chiều sâu hút 9m

Tổng chiều cao hút đẩy 30m

GP-200JXK-SV5 (KHÔNG DÂY) / NV5 (CÓ DÂY)

Non - auto series GP-200 JXK-SV5 (WITHOUT WIRE) / NV5 (WITH WIRE)

Động cơ mô-tơ công suất 200W

Lưu lượng nước 45 lít/phút

Chiều sâu hút 9m

Tổng chiều cao hút đẩy 30m

GP-350JA-SV5 (KHÔNG DÂY) / NV5 (CÓ DÂY)

Non - auto series GP-350JA-SV5 (WITHOUT WIRE) / NV5 (WITH WIRE)

Động cơ mô-tơ công suất 350W

Lưu lượng nước 45 lít/phút

Chiều sâu hút 9m

Tổng chiều cao hút đẩy 45m