LED Global series
NNP71249
• Downlight LED tròn
• Công suất tiêu thụ 5W - 220V, Đường kính 95mm/Dày 68mm
• CRI: Ra80
• Tuổi thọ 15.000 giờ
• 400lm
• Ánh sáng vàng 3.000K

...
NNP71259
• Downlight LED tròn
• Công suất tiêu thụ 5W - 220V, Đường kính 95mm/Dày 68mm
• CRI: Ra80
• Tuổi thọ 15.000 giờ
• 450lm
• Ánh sáng trắng 6.500K

...
NNP72249
• Downlight LED tròn
• Công suất tiêu thụ 8W - 220V, Đường kính 95mm/Dày 68mm
• CRI: Ra80
• Tuổi thọ 15.000 giờ
• 640lm
• Ánh sáng vàng 3.000K

...
NNP72259
• Downlight LED tròn
• Công suất tiêu thụ 8W - 220V, Đường kính 95mm/Dày 68mm
• CRI: Ra80
• Tuổi thọ 15.000 giờ
• 720lm
• Ánh sáng trắng 6.500K

...
NNP73349
• Downlight LED tròn
• Công suất tiêu thụ 12W - 220V, Đường kính 125mm/Dày 78mm
• CRI: Ra80
• Tuổi thọ 15.000 giờ
• 960lm
• Ánh sáng vàng 3.000K

...
NNP73359
• Downlight LED tròn
• Công suất tiêu thụ 12W - 220V, Đường kính 125mm/Dày 78mm
• CRI: Ra80
• Tuổi thọ 15.000 giờ
• 1080lm
• Ánh sáng trắng 6.500K

...
NNP73449
• Downlight LED tròn
• Công suất tiêu thụ 12W - 220V, Đường kính 150mm/Dày 84.5 mm
• CRI: Ra80
• Tuổi thọ 15.000 giờ
• >= 1080lm
• Ánh sáng vàng 3.000K

...
NNP73459
• Downlight LED tròn
• Công suất tiêu thụ 12W - 220V, Đường kính 150mm/Dày 84.5 mm
• CRI: Ra80
• Tuổi thọ 15.000 giờ
• >= 1150lm
• Ánh sáng trắng 6.500K

...
NNP74449
• Downlight LED tròn
• Công suất tiêu thụ 15W - 220V, Đường kính 150mm/Dày 84.5 mm
• CRI: Ra80
• Tuổi thọ 15.000 giờ
• >= 1350lm
• Ánh sáng vàng 3.000K

...
NNP74459
• Downlight LED tròn
• Công suất tiêu thụ 15W - 220V, Đường kính 150mm/Dày 84.5 mm
• CRI: Ra80
• Tuổi thọ 15.000 giờ
• >= 1450lm
• Ánh sáng trắng 6.500K

...