LED One Core
Ưu điểm của Đèn LED Một Lõi
Đèn LED Một Lõi loại bỏ được hiện tượng phân bố ánh sách không đồng đều và độ nhòe của bóng, cho ánh sáng đẹp và êm dịu.
Đèn LED một lõi
Đèn LED thông thường
Tuổi thọ nguồn sáng lên đến khoảng 40,000 giờ
Ưu điểm chính của đèn LED là tuổi thọ cao của đơn vị LED, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý chất lượng và kiểm định sản phẩm, giúp đèn LED Panasonic có tuổi thọ đèn dài đến 40.000 giờ.

HH-LD40501K19
• Công suất Tiêu thụ 5.5W, Dòng điện cung cấp 0.05A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm /Trọng lượng 0.3kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP20/ Góc chiếu: 100 độ
...
HH-LD20501K19
• Công suất Tiêu thụ 5.5W, Dòng điện cung cấp 0.05A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.3kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP20/ Góc chiếu: 100 độ
...
HH-LD40701K19
• Công suất Tiêu thụ 8.6W, Dòng điện cung cấp 0.07A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.3kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP20/ Góc chiếu: 100 độ
...
HH-LD20701K19
• Công suất Tiêu thụ 8.6W, Dòng điện cung cấp 0.07A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.3kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP20/ Góc chiếu: 100 độ
...
HH-LD40507K19
• Công suất Tiêu thụ 5.5W, Dòng điện cung cấp 0.05A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.4kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP20/ Góc chiếu: 100 độ
...
HH-LD20507K19
• Công suất Tiêu thụ 5.5W, Dòng điện cung cấp 0.05A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.4kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP20/ Góc chiếu: 100 độ
...
HH-LD40707K19
• Công suất Tiêu thụ 8.6W, Dòng điện cung cấp 0.07A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.4kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP20/ Góc chiếu: 100 độ
...
HH-LD20707K19
• Công suất Tiêu thụ 8.6W, Dòng điện cung cấp 0.07A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.4kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP20/ Góc chiếu: 100 độ
...
HH-LD40508K19
• Công suất Tiêu thụ 5.5W, Dòng điện cung cấp 0.05A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.3kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP43/ Góc chiếu: 100 độ
...
HH-LD20508K19
• Công suất Tiêu thụ 5.5W, Dòng điện cung cấp 0.05A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.3kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP43/ Góc chiếu: 100 độ
...
HH-LD40708K19
• Công suất Tiêu thụ 8.6W, Dòng điện cung cấp 0.07A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.3kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP43/ Góc chiếu: 100 độ

...
HH-LD20708K10
• Công suất Tiêu thụ 8.6W, Dòng điện cung cấp 0.07A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.3kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP43/ Góc chiếu: 100 độ
...
HH-LD70501K19
• Công suất Tiêu thụ 5.5W, Dòng điện cung cấp 0.05A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.3kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP20/ Góc chiếu: 24 độ
...
HH-LD50501K19
• Công suất Tiêu thụ 5.5W, Dòng điện cung cấp 0.05A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.3kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP20/ Góc chiếu: 24 độ


...
HH-LD70701K19
• Công suất Tiêu thụ 8.6W, Dòng điện cung cấp 0.07A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.3kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP20/ Góc chiếu: 24 độ

...
HH-LD50701K19
• Công suất Tiêu thụ 8.6W, Dòng điện cung cấp 0.07A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính yêu cầu 80mm / Dày 80mm / Trọng lượng 0.3kg
• ø 100/ Độ chống nước: IP20/ Góc chiếu: 24 độ...