Đèn trần cỡ lớn
New
HH-LAZ317988
• Công suất Tiêu thụ 48W, Dòng điện cung cấp 0.23A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Kích thước 600mm*600mm*129mm
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa), khung viền nhựa vân hình cánh hoa
...
New
HH-LAZ317588
• Công suất Tiêu thụ 48W, Dòng điện cung cấp 0.23A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Kích thước 820mm*820mm*97mm
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa), khung kim loại bạc, viền nhựa trong
...
New
HH-LAZ504988
• Công suất Tiêu thụ 68W, Dòng điện cung cấp 0.31A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 900mm/ Dày 104mm
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
New
HH-LAZ174788
• Công suất Tiêu thụ 21W, Dòng điện cung cấp 0.175A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 600mm/ Dày 103.5mm
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
New
HH-LAZ167088
• Công suất Tiêu thụ 21W, Dòng điện cung cấp 0.175A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 607mm/ Dày 99mm
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
HH-LAZ5012K88
• Công suất Tiêu thụ 66W, Dòng điện cung cấp 0,27A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 700mm / Dày 220mm / Trọng lượng 10kg
• Chụp đèn Acrylic (Trắng Sữa)
• Khung bạc, trang trí giác cắt thủy tinh
...
HH-LAZ5008K88
• Công suất Tiêu thụ 66W, Dòng điện cung cấp 0,27A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 766mm / Dày 160mm / Trọng lượng 5,2kg
• Chụp đèn Acrylic (Trắng Sữa)
...
HH-LAZ307288
• Công suất Tiêu thụ 46W, Dòng điện cung cấp 0,22A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 580mm / Dày 123mm / Trọng lượng 3,2kg
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
HH-LAZ307388
• Công suất Tiêu thụ 46W, Dòng điện cung cấp 0,22A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 580mm / Dày 123mm / Trọng lượng 3,2kg
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
HH-LAZ307488
• Công suất Tiêu thụ 46W, Dòng điện cung cấp 0,22A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 640mm / Dày 123mm / Trọng lượng 3,2kg
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
HH-LAZ307588
• Công suất Tiêu thụ 46W, Dòng điện cung cấp 0,22A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 640mm / Dày 123mm / Trọng lượng 3,2kg
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
HH-LAZ3004K88
• Công suất Tiêu thụ 43W, Dòng điện cung cấp 0,22A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 800mm / Dày 159mm / Trọng lượng 5kg
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
HH-LAZ3005K88
• Công suất Tiêu thụ 47,2W, Dòng điện cung cấp 0,20A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 800mm / Dày 159mm / Trọng lượng 5kg
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
• Khung màu trắng mạ Crôm
...
HH-LAZ3006K88
• Công suất Tiêu thụ 47,2W, Dòng điện cung cấp 0,20A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• ø800mm / Dày 159mm / Trọng lượng 5kg
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
• Khung màu bạc Mạ Crôm
...
HH-LAZ3007K88
• Công suất Tiêu thụ 43W, Dòng điện cung cấp 0,20A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 800mm / Dày 159mm / Trọng lượng 5kg
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
• Khung màu đỏ rượu vang Mạ Crôm
...