Đèn trần cỡ vừa
New
HH-LAZ181488
• Công suất Tiêu thụ 21W, Dòng điện cung cấp 0.06A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Kích thước Ø480mm*80mm
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
New
HH-LAZ172688
• Công suất Tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.15A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 488mm/ Dày 96.2mm
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
New
HH-LAZ174988
• Công suất Tiêu thụ 21W, Dòng điện cung cấp 0.175A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 512mm/ Dày 108mm
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
New
HH-LAZ175088
• Công suất Tiêu thụ 21W, Dòng điện cung cấp 0.175A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 512mm/ Dày 108mm
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
HH-LA153819
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ400mm / Dày 85mm / Nặng 0.95kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA154019
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ400mm / Dày 85mm / Nặng 0.95kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA154119
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ400mm / Dày 85mm / Nặng 0.95kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA154319
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ400mm / Dày 85mm / Nặng 0.95kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA150919
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ420mm / Dày 96mm / Nặng 0.95kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA150719
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ420mm / Dày 96mm / Nặng 0.95kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA151219
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ426mm / Dày 96mm / Nặng 1.05kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA151019
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ426mm / Dày 96mm / Nặng 1.05kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA151519
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ426mm / Dày 96mm / Nặng 1.05kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA151319
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ426mm / Dày 96mm / Nặng 1.05kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA152519
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ500mm / Dày 96mm / Nặng 1.25kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA152319
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ500mm / Dày 96mm / Nặng 1.25kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA152819
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ500mm / Dày 96mm / Nặng 1.25kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA152619
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ500mm / Dày 96mm / Nặng 1.25kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA153119
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ470mm / Dày 96mm / Nặng 1.35kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...
HH-LA152919
• Công suất tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.17A
• Đèn LED Lắp Trong / Bộ Cấp Nguồn Lắp Trong
• Đường Kính Φ470mm / Dày 96mm / Nặng 1.35kg
• Chụp đèn Acrylic (màu trắng sữa)
...