Đèn trần vuông
New
HH-LA0606CC88
• Công suất Tiêu thụ 8W, Dòng điện cung cấp 0.07A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 209mm/ Dày 68.5mm
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
New
HH-LA1638DB88
• Công suất Tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.16A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 490mm/ Dày 112.5mm
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
New
HH-LA1640DB88
• Công suất Tiêu thụ 19W, Dòng điện cung cấp 0.16A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 466mm/ Dày 112.5mm
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
HH-LAZ501988
• Công suất Tiêu thụ 66W, Dòng điện cung cấp 0.3A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 740mm / Dày 163mm / Trọng lượng 5.6kg
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
Khung gỗ sáng
...
HH-LAZ502088
• Công suất Tiêu thụ 66W, Dòng điện cung cấp 0.3A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 740mm / Dày 163mm / Trọng lượng 5.6kg
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
Khung gỗ bạc
...
HH-LAZ502188
• Công suất Tiêu thụ 66W, Dòng điện cung cấp 0.3A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 740mm / Dày 163mm / Trọng lượng 5.6kg
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
HH-LA157488
• Công suất Tiêu thụ 21W, Dòng điện cung cấp 0.16A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 460mm / Dày 120mm / Trọng lượng 2.2kg
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
HH-LA157688
• Công suất Tiêu thụ 21W, Dòng điện cung cấp 0.16A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 460mm / Dày 120mm / Trọng lượng 2.2kg
• Chụp đèn Acrylic (Màu trắng sữa)
...
HH-LA157888
• Công suất Tiêu thụ 21W, Dòng điện cung cấp 0.16A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 460mm / Dày 120mm / Trọng lượng 2.2kg
• Trang trí Bạc
...
HH-LA157788
• Công suất Tiêu thụ 21W, Dòng điện cung cấp 0.16A
• Đèn LED lắp trong / Bộ cấp nguồn lắp trong
• Đường kính 460mm / Dày 120mm / Trọng lượng 2.2kg
• Trang trí Bạc
...