Quạt hút âm trần
FV-24JR2
• Động cơ DC
• Loại quạt thải khí
• Vận hành bằng cảm ứng chuyển động
• Luồng không khí duy trì mạnh
• Tốc độ gió đa dạng
• Thời gian nghỉ
• Tốc độ cao - thấp tùy chọn
• Cấu trúc tiếng ồn cực thấp
• Lưu lượng gió = 160 m3/giờ
...
FV-24JA2
• Động cơ DC
• Loại quạt thải khí
• Lưu lượng gió ổn định
• Tốc độ gió đa dạng
• Thời gian nghỉ
• Tốc độ cao - thấp tùy chọn
• Cấu trúc tiếng ồn cực thấp
• Lưu lượng gió = 160 m3/giờ
...
FV-17CU7
• Dòng quạt không gây tiếng ồn
• Loại quạt thải khí
• Thiết kế âm trần
• 1 cấp độ gió
• Cấu trúc tiếng ồn cực thấp
• Lưu lượng gió = 85 m3/h
...
FV-24CU7
• Dòng quạt không gây tiếng ồn
• Loại quạt thải khí
• Thiết kế âm trần
• 1 cấp độ gió
• Cấu trúc tiếng ồn cực thấp
• Lưu lượng gió = 140 m3/h
...
FV-24CD7
• Dòng quạt không gây tiếng ồn
• Loại quạt thải khí
• Thiết kế âm trần
• 1 cấp độ gió
• Cấu trúc tiếng ồn cực thấp
• Lưu lượng gió = 170 m3/h
...
FV-24CH7
• Dòng quạt không gây tiếng ồn
• Loại quạt thải khí
• Thiết kế âm trần
• 1 cấp độ gió
• Cấu trúc tiếng ồn cực thấp
• Lưu lượng gió = 200 m3/h
...
FV-27CH9
• Dòng quạt không gây tiếng ồn
• Loại quạt thải khí
• Thiết kế âm trần
• 2 cấp độ gió lựa chọn
• Cấu trúc tiếng ồn cực thấp
• Lưu lượng gió = 330 m3/h
...
FV-32CD9
• Dòng quạt không gây tiếng ồn
• Loại quạt thải khí
• Thiết kế âm trần
• 2 cấp độ gió lựa chọn
• Cấu trúc tiếng ồn cực thấp
• Lưu lượng gió = 430 m3/h
...
FV-32CH9
• Dòng quạt không gây tiếng ồn
• Loại quạt thải khí
• Thiết kế âm trần
• 2 cấp độ gió lựa chọn
• Cấu trúc tiếng ồn cực thấp
• Lưu lượng gió = 530 m3/h
...
FV-38CD8
• Dòng quạt không gây tiếng ồn
• Loại quạt thải khí
• Thiết kế âm trần
• 2 cấp độ gió lựa chọn
• Cấu trúc tiếng ồn cực thấp
• Lưu lượng gió = 640 m3/h
...
FV-38CH8
• Dòng tiêu chuẩn
• Loại quạt thải khí
• Thiết kế âm trần
• 2 cấp độ gió lựa chọn
• Cấu trúc tiếng ồn cực thấp
• Lưu lượng gió = 800 m3/h
...
FV-20CUT1
• Dòng quạt lưu thông khí
• Loại quạt thải khí
• Thiết kế không có ống dẫn khí
• Lưu lượng gió = 438 m3/giờ
...
FV-27BV1
• Chức năng thông gió và sưởi ấm dùng cho phòng tắm
• Loại quạt hút khí
• Thiết kế có ống dẫn

...