Quạt hút âm tường
FV-10EGK1
• Lắp đặt trong phòng tắm
• Thiết kế âm tường
• 01 tốc độ gió
• Phụ kiện cung cấp đầy đủ
• Lưu lượng gió = 75 m3/giờ
...
FV-15EGK1
• Lắp đặt trong phòng tắm
• Thiết kế âm tường
• 01 tốc độ gió
• Phụ kiện cung cấp đầy đủ
• Lưu lượng gió = 160 m3/giờ
...
FV-10EGS1
• Lắp đặt trong phòng tắm
• Thiết kế âm tường
• 01 tốc độ gió
• Phụ kiện cung cấp đầy đủ
• Lưu lượng gió = 75 m3/giờ
...
FV-15EGS1
• Lắp đặt trong phòng tắm
• Thiết kế âm tường
• 01 tốc độ gió
• Phụ kiện cung cấp đầy đủ
• Lưu lượng gió = 150 m3/giờ
...
FV-25AUF1
• Dòng có lưới lọc
• Hút từ trong ra ngoài
• Thiết kế âm tường
• 1 tốc độ gió
• Lưới lọc nhôm không thấm nước
• Thiết kế tiên tiến
• Lưu lượng gió = 835 m3/giờ
...
FV-20AU9
• Dòng có cửa sổ tự động
• Hút từ trong ra ngoài
• Thiết kế âm tường
• 1 tốc độ gió
• Cửa sổ tự động
• Thiết kế cánh quạt tân tiến
• Lưu lượng gió = 580 m3/h
...
FV-25AU9
• Dòng có cửa sổ tự động
• Hút từ trong ra ngoài
• Thiết kế âm tường
• 1 tốc độ gió
• Cửa sổ tự động
• Thiết kế cánh quạt tân tiến
• Lưu lượng gió = 920 m3/h
...
FV-30AU9
• Dòng có cửa sổ tự động
• Hút từ trong ra ngoài
• Thiết kế âm tường
• 1 tốc độ gió
• Cửa sổ tự động
• Thiết kế cánh quạt tân tiến
• Lưu lượng gió = 1200 m3/h
...
FV-20AL9
• Dòng có cửa sổ tự động có màn che
• Hút từ trong ra ngoài
• Thiết kế âm tường
• 1 tốc độ gió
• Cửa sổ tự động
• Thiết kế cánh quạt tân tiến
• Lưu lượng gió = 546 m3/h
...
FV-25AL9
• Dòng có cửa sổ tự động có màn che
• Hút từ trong ra ngoài
• Thiết kế âm tường
• 1 tốc độ gió
• Cửa sổ tự động
• Thiết kế cánh quạt tân tiến
• Lưu lượng gió = 835 m3/h
...
FV-30AL7
• Dòng có cửa sổ tự động có màn che
• Hút từ trong ra ngoài
• Thiết kế âm tường
• 1 tốc độ gió
• Cửa sổ tự động
• Thiết kế cánh quạt tân tiến
• Lưu lượng gió = 935 m3/h
...
FV-20RG7
• Hút 2 chiều có màn che
• Hút từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong
• Thiết kế âm tường
• 1 tốc độ gió (từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào trong)
• Dây điều khiển tắt mở quạt
• Thiết kế cánh quạt tân tiến
• Lưu lượng gió = 580 m3/h
...
FV-25RG7
• Hút 2 chiều có màn che
• Hút từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong
• Thiết kế âm tường
• 1 tốc độ gió (từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào trong)
• Dây điều khiển tắt mở quạt
• Thiết kế cánh quạt tân tiến
• Lưu lượng gió = 945 m3/h
...
FV-30RG7
• Hút 2 chiều có màn che
• Hút từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong
• Thiết kế âm tường
• 1 tốc độ gió (từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào trong)
• Dây điều khiển tắt mở quạt
• Thiết kế cánh quạt tân tiến
• Lưu lượng gió = 1165 m3/h
...
FV-15AST1
• Dòng có cửa sổ tự động
• Loại có ống dẫn
• Gắn tường dân dụng
• 1 tốc độ gió
• Cửa sổ tự động
• Thiết kế cánh quạt tân tiến
• Lưu lượng gió = 288 m3/h
...
FV-10BAT1
• Loại có ống dẫn
• Thiết kế gắn tường
• 1 cấp độ gió
• Thiết kế quạt lồng sóc Sirocco
• Lưu lượng gió = 85 m3/h
...
FV-20RL7
• Hút 2 chiều có màn che
• Hút từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong
• Thiết kế âm tường
• 1 tốc độ gió (từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào trong)
• Dây điều khiển tắt mở quạt
• Thiết kế cánh quạt tân tiến
• Lưu lượng gió = 546 m3/h
...
FV-25RL7
• Hút 2 chiều có màn che
• Hút từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong
• Gắn tường dân dụng
• 1 tốc độ gió (từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào trong)
• Dây điều khiển tắt mở quạt
• Thiết kế cánh quạt tân tiến
• Lưu lượng gió = 876 m3/h
...
FV-30RL6
• Hút 2 chiều có màn che
• Hút từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong
• Thiết kế âm tường
• 1 tốc độ gió (từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài vào trong)
• Dây điều khiển tắt mở quạt
• Thiết kế cánh quạt tân tiến
• Lưu lượng gió = 990 m3/h
...