Quạt Trần
F-60UFN
• Đường kính cánh 150cm
• Chiều dài ti 28.8cm
• Động cơ DC tiết kiệm điện
• Tích hợp đèn LED có thể thay đổi theo 4 cấp độ màu sắc ánh sáng
• 03 cấp độ an toàn
...
F-60TAN
• Đường kính cánh 150cm
• Chiều dài ti 28.8cm
• Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
• 03 cấp độ an toàn
• Chức năng cảm biến nhiệt độ Econavi
...
New
F-60XDN
• Đường kính cánh 150cm
• Chiều dài ti 28.8cm
• Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
• 03 cấp độ an toàn
• Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
...
F-60TDN
• Đường kính cánh 150cm
• Chiều dài ti 31.8cm
• Động cơ DC tiết kiệm điện, công suất 37W
• 03 cấp độ an toàn
• Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
...
F-60WWK
• Đường kính cánh 150cm
• Chiều dài ti 31.8cm
• 03 cấp độ an toàn
• Chức năng tạo gió tự nhiên 1/f Yuragi
• Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh
...
F-56XPG
• Đường kính cánh 140cm
• Chiều dài ti 30cm
• Dây nối an toàn
• Công tắc ngắt an toàn giúp bảo vệ động cơ
• 3 cấp độ gió, công suất 59W
...
F-56MPG
• Đường kính cánh 140cm
• Chiều dài ti 27.3cm
• Dây an toàn
• Công tắc an toàn bảo vệ động cơ quạt
• 3 cấp độ gió, công suất 59W
...
F-56MZG
• Đường kính cánh 140cm
• Chiều dài ti 40cm
• Dây an toàn
• Công tắc an toàn bảo vệ động cơ quạt
• 3 cấp độ gió, công suất 59W
...
F-60MZ2
• Quạt trần 3 cánh
• Đường kính cánh 150cm
• Dây an toàn
• Công tắc an toàn bảo vệ động cơ quạt
• Cánh quạt được gia cố thêm lúc vận hành
...