Cầu dao tự động DIN

An toàn hơn

Ngắt điện nhanh, giúp hệ thống điện an toàn hơn và ngăn ngừa hỏa hoạn.

Trong trường hợp ngắn mạch, thời gian nhả tiếp điểm ngắn giúp giảm tối đa ảnh hưởng tới đường dây điện.

Tuổi thọ cao hơn

Dòng điện chạy qua tiếp điểm ổn định hơn giúp giảm hao mòn, tiếp điểm, tăng tuổi thọ cầu dao và thiết bị sử dụng điện..

Nhận biết dễ dàng hơn

Ba trạng thái nhận biết cầu dao ở chế độ Bật điện/ Tắt điện/ Ngắn mạch

Nhỏ gọn hơn

Độ rộng chuẩn 36mm cho mọi thiết bị giúp các tay hạt ngay ngắn cho cả một chuỗi thiết bị ghép lại

MCB BD-63-1P
• Số cực: 1
• Dòng điện định mức: 6A - 63A
• Cấp điện áp 240VAC/ 415VAC
• Dòng cắt ngắn mạch định mức: 6kA
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 6A~ 32A - 0.1kg, 40A~ 63A-0.13kg
...
MCB BD-63-2P
• Số cực: 2
• Dòng điện định mức = 6A - 63A
• Dòng cắt ngắn mạch định mức 10kA tại điện áp 240 VAC
• Dòng cắt ngắn mạch định mức 6kA tại điện áp 415 VAC
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 6A~32A - 0.2kg, 40A~63A-0.26kg
...
MCB BD-63-3P
• Số cực: 3
• Dòng điện định mức: 6A - 63A
• Cấp điện áp 415VAC
• Dòng cắt ngắn mạch định mức: 6kA
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 6A~ 32A - 0.1kg, 40A~ 63A-0.13kg
...
MCB BD-63-4P
• Số cực: 4
• Dòng điện định mức = 6A - 63A
• Cấp điện áp: 415VAC
• Dòng cắt ngắn mạch định mức: 6kA
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 6A~32A - 0.4kg, 40A~63A-0.52kg
...
MCB BD-125-1P
• Số cực: 1
• Dòng điện định mức = 80A - 125A
• Cấp điện áp: 230VAC
• Dòng cắt ngắn mạch định mức: 10kA
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 0.18kg
...
MCB BD-125-2P
• Số cực: 2
• Dòng điện định mức = 80A - 125A
• Cấp điện áp: 400VAC
• Dòng cắt ngắn mạch định mức 10kA
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 0.36kg
...
MCB BD-125-3P
• Số cực: 3
• Dòng điện định mức = 80A - 125A
• Cấp điện áp: 400VAC,
• Dòng cắt ngắn mạch định mức 10kA
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 0.54kg
...
MCB BD-125-4P
• Số cực: 4
• Dòng điện định mức = 80A - 125A
• Cấp điện áp: 400VAC
• Dòng cắt ngắn mạch định mức 10kA
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Trọng lượng : 0.72kg
...
RCBO
• Số cực: 2
• Dòng điện định mức: 6A - 63A
• Cấp điện áp: 240VAC
• Dòng cắt ngắn mạch định mức 6kA
• Dòng rò: 30mA
• Bảo vệ chống giật và quá tải
• Trọng lượng : 6A-32A - 0.2kg, 40A-63A-0.23kg
...