พื้นที่จัดเก็บของที่ดี จะช่วยจัดเก็บข้าวของที่ให้อยู่ในที่ที่เหมาะสม
และเหมาะกับการใช้งาน

เพื่อรักษาพื้นที่ครัวให้ถูกสุขอนามัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พานาโซนิคได้แบ่งสัดส่วนพื้นที่จัดเก็บให้เหมาะสมตามประเภทลักษณะอุปกรณ์ ความถี่ และพื้นที่ในการใช้งาน เพื่อให้ได้ครัวที่ใช้งานง่าย สะดวกต่อการทำความสะอาดและเป็นระเบียบมากที่สุด

Storage space up high (1)

เบื่อไหมกับการที่ต้องใช้พื้นที่เคาน์เตอร์ครัวเป็นที่พักจาน จนไม่มีพื้นที่ทำอาหาร อุปกรณ์จัดเก็บของพานาโซนิค จะช่วยให้คุณสามารถจัดสรรเครื่องใช้ เช่น จาน ชาม ฯลฯ ได้เป็นระเบียบยิ่งขึ้นโดยไม่รบกวนพื้นที่ใช้งานบนเคาน์เตอร์

หากมีอุปกรณ์พานาโซนิคเคาน์เตอร์ครัวของคุณจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มากยิ่งขึ้นคุณจะสามารถวางภาชนะที่ทำความสะอาดแล้วไว้ในชุดอุปกรณ์ เก็บได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องพักของไว้บนเคาน์เตอร์

Flip up dish rack

Storage space up high (2)

เราภูมิใจนำเสนอ ทางออกสำหรับการจัดเก็บของต่างๆ เช่น เครื่องปรุงรสและวัตถุดิบทำอาหาร อุปกรณ์ชั้นเก็บของของเราคำนึงถึงการใช้งานโดยถูกออกแบบให้ สามารถดึงจากระดับสูงให้ลงมาอยู่ในระดับสายตาและจัดเก็บเข้าไปในตู้ลอยได้อย่างง่ายดาย เพื่อความสะดวกในการหยิบและเก็บสิ่งของเครื่องใช้

อุปกรณ์ชั้นเก็บของค่อยๆ
เลื่อนลงมาอยู่ในระดับสายตาเพื่อความสะดวกในการเก็บของ

Soft pull-down wall unit

Soft pull-down
double wall unit

Storage space up high (3)

บ่อยครั้งที่เครื่องปรุงและเครื่องใช้ในครัวถูกวางไว้บนเคาน์เตอร์และไม่ถูกเก็บเข้าตู้เนื่องจากความลำบากในการหยิบใช้ อุปกรณ์พานาโซนิคไม่จำเป็นต้องมีบานตู้สำหรับการจัดเก็บ เพียงแค่ดึงอุปกรณ์ลงมาเบาๆ ชั้นเก็บของก็จะลงมาอยู่ในระดับสายตา การเก็บหรือหยิบของจึงเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างง่ายดาย

ไม่จำเป็นต้องมีหน้าบานตู้เปิดปิด
ใช้งานสะดวก โดยการดึงลงเท่านั้น

Pull-down wall unit

Storage space up high (4)

พื้นที่ใต้ตู้ลอย ใช้เป็นที่พักของชั่วคราวได้ เมื่อติดตั้งอุปกรณ์พานาโซนิค

อุปกรณ์พานาโซนิค ใช้เป็นที่เก็บของ เช่น กระปุกเครื่องปรุง นากจากนี้ เมื่อเปิดใช้งาน สามารถใช้เป็นที่พักจาน/ชามชั่วคราว และมือจับยังสามารถใช้แขวนผ้าเช็ดมือได้อีกด้วย

Combination rack

Corners offer larger storage spaces.

บริเวณส่วนเข้ามุมที่มักกลายเป็นพื้นที่เสียเปล่า สามารถใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บของ

หน้าบานที่มีขนาดกว้างช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บของ ให้สะดวกในการยกกระทะหรืออุปกรณ์อื่นๆที่มีขนาดใหญ่เข้าออก

Corner Floor Unit Wall Floor Unit
(with doubley door)

ตัวตู้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้เรียบลื่น เพื่อให้สามารถนำสิ่งของเข้าออก และจัดการได้ง่าย

Storage space down low

พานาโซนิคออกแบบพื้นที่ลิ้นชักมีพื้นที่ว่างสำหรับเก็บของ โดยใช้พื้นที่ใต้ตู้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนล่างสุดของตู้พื้นสามารถใช้เก็บของ
ที่มีน้ำหนักมากได้

Floor stocker

สามารถใช้เก็บสิ่งของทรงสูง เช่น ขวด ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Side panel