Article Language
Photo 01
Photo 02
Photo 03
Photo 04
Photo 05
Photo 01 Photo 02 Photo 03 Photo 04 Photo 04

Wellness Smart Town

Yixing ประเทศจีน

Smart City

ผลิตภัณฑ์สำหรับโซลูชั่นส์

 • ห้องน้ำอัจฉริยะ
 • ระบบอากาศบริสุทธิ์
 • เครื่องกรองน้ำ POE
 • ม่านไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์ล็อค
 • สวิตช์

[Last updated on: October 30, 2021]

การแก้ปัญหาสังคมตามวัย
“ญาดา-พานาโซนิค เวลเนส สมาร์ททาวน์ ยี่ซิง” สร้าง “ไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ”

สังคมสูงวัยซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศจีนได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และระบบสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถตามทันอัตตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุ อีกทั้งรัฐบาลจีนได้ ประกาศให้เน้นการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
นอกจากนี้ โรคซาร์สและ PM 2.5 หลังปี 2000 และโควิด-19 ได้ทำให้ความสนใจในด้านสุขอนามัยและสุขภาพในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้คนไปสู่ ​​"การใช้ชีวิตที่ดีขึ้น" และมุ่งเน้นการสะท้อนไลฟ์สไตล์ของแต่บุคคน

ในขณะเดียวกันนั้น พานาโซนิคได้ร่วมงานกับ นักพัฒนาในท้องถิ่น Yada เพื่อพัฒนา Yixing, Yada-Panasonic Wellness Smart-Town หรือเมืองเกษียณอายุ
ที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในประเทศจีนและมอบชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้คน ให้ผู้คนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากเทคโนโลยีของเราที่ได้รับการพัฒนาตลอดเวลาที่ผ่านมา และเราเล็งเห็นคุณค่าทุกไลฟ์สไตล์ของผู้คนมากกว่ามุ่งเน้นเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์

Yada-Panasonic Wellness Smart-Town ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ล้านตารางเมตรที่ โดยจะพัฒนา โดย Yada ในเมือง Yixing จะมีการสร้างบ้านจำนวน 1,170 หลัง บนพื้นที่ 300,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ของพานาโซนิค

การสร้างวงจรคุณภาพชีวิตที่มุ่งเน้นสุขภาพที่ดีกับผู้อยู่อาศัยและโซลูชั่นส์แบบบูรณาการสำหรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการบริการ

ตามแนวคิดของ "Wellness Smart Town" (WST) Yada-Panasonic ไม่เพียงแต่ออกแบบตกแต่งภายในบ้านเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางของเมืองด้วย นอกจากนี้ด้วยการสร้าง Wellness Smart Town เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงชีวิตของผู้คน โดยใช้เทคโนโลยี IoT

แพลตฟอร์ม IoT ของ WST ประกอบด้วย 3 เลเยอร์: "ระบบพื้นที่สุขภาพ" ที่ตรวจสอบสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้อยู่อาศัยและรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด "แพลตฟอร์มการจัดการสุขภาพ" ที่สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละบุคคล และ "แพลตฟอร์มบริการสุขภาพ" ที่เชื่อมโยงผู้อยู่อาศัยกับบริการด้านสุขภาพเพื่อใช้งานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ตัวอย่างเช่น สามารถรับข้อมูลสุขภาพรายวันจากสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่อยู่อาศัย ทำความเข้าใจสถานะสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเสนอการปรับปรุงสุขภาพร่วมกับผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล, การออกกำลังกาย และอาหาร ในชุมชนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใน ภายใน WST นอกจากการควบคุมพื้นที่ใช้สอยแล้ว WST ยังตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพวงจรชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยช่วยให้พวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในบ้านและชุมชนของตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่มีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

WSH: มอบพื้นที่ใช้สอยที่สะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีอากาศ แสง และน้ำที่ทันสมัย

"Wellness Smart House" (WSH) ซึ่งติดตั้ง "Health Space System" (ระบบพื้นที่สุขภาพ) ซึ่งเป็นแกนหลักของการส่งเสริมสุขภาพของ WST จะตรวจสอบสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้อยู่อาศัย พร้อมรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้อยู่อาศัยแต่ละราย โดยเน้น 3 ปัจจัย: อากาศ แสง และน้ำ

・Clean and safe water ・Smart lighting ・Comfortable Air

โซลูชั่นส์หลักสามประการของ WSH

(1) โซลูชั่นการนอนหลับที่ดี

(1) โซลูชั่นการนอนหลับที่ดี

ด้วยการตั้งเวลาปลุกและเวลาเข้านอน โดยสามารถควบคุมการส่องสว่างของแสง อุณหภูมิสี การเปิด-ปิดม่าน และอุณหภูมิของห้องนอนได้ สิ่งนี้ช่วยฟื้นฟูการนอนหลับที่ดีซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ

(2) โซลูชั่นด้านสุขภาพ

(2) โซลูชั่นด้านสุขภาพ

อุปกรณ์มาตรฐานฝักบัวอาบน้ำแบบนั่งพร้อมเอฟเฟกต์การอาบน้ำร้อนที่เหนือชั้น นอกจากนี้ ที่อยู่อาศัยบางห้องยังมีห้องน้ำที่สามารถวัดข้อมูลทางกายภาพได้ โดยคุณสามารถดูภาพรวมของสุขภาพ หรือข้อมูลทางกายภาพได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น

(3) โซลูชั่นคุณภาพอากาศ

(3) โซลูชั่นคุณภาพอากาศ

ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามฤดูกาลรวมไปถึงความเข้มข้นของ CO2 ตามคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่อยู่อาศัย ระบบฟอกอากาศดั้งเดิมของ Panasonic ยังรักษาพื้นที่ที่สะอาดและสะดวกสบายตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถใช้การจำลอง BIM เพื่อออกแบบพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย

ตัวอย่างการจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมทางความร้อนสำหรับ China International Import Expo

Before

เงื่อนไขการวิเคราะห์

 • ・ อุณหภูมิเมื่อเป่าออก 20°C
 • ・ ทิศทางการเป่าของเครื่องปรับอากาศ
  (ขึ้นและลง) คือ 0 องศา
 • ・ทิศทางการเป่าของเครื่องปรับอากาศ
  (ซ้ายและขวา) คือ 90 องศา
PMV Value 2.5%
After

เงื่อนไขการวิเคราะห์

 • ・ อุณหภูมิเมื่อเป่าลม 14°C
 • ・ทิศทางการเป่าของเครื่องปรับอากาศ
  (ขึ้นและลง) คือ 0 องศา
 • ・ทิศทางการเป่าของเครื่องปรับอากาศ
  (ซ้ายและขวา) คือ 45 องศา
PMV Value 95.9%

※PMV=Predicted Mean Vote

ตัวอย่างการสร้างภาพเอฟเฟกต์แสง
ใช้ฟังก์ชั่นการเรนเดอร์ 3 มิติ

Bedroom
Living Room

ใช้ข้อมูลสนับสนุนสุขภาพของผู้อยู่อาศัยทั่วเมือง

ข้อมูลสำคัญที่ได้รับจากอุปกรณ์ IoT เช่น สุขภัณฑ์อัจฉริยะ จะถูกอัปโหลดไปยังคลาวด์ของ "แพลตฟอร์มการจัดการด้านสุขภาพ" ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเรียกดูประวัติข้อมูลของตนผ่านแอปพลิเคชั่นและรับคำแนะนำด้านสุขภาพจาก AI และผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นได้ เมื่อผู้อยู่อาศัยสามารถตรวจสอบสภาพของตนเองได้ พวกเขาจะได้รับแรงจูงใจอย่างมากในการดูแลสุขภาพ ซึ่งจกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ผลลัพธ์ของการฟื้นฟู นอกจากนี้เรายังวางแผนที่จะแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการบน "แพลตฟอร์มบริการสุขภาพ" เพื่อช่วยพัฒนาและปรับปรุงบริการที่เหมาะกับผู้อยู่อาศัยใน WST

การวัดข้อมูลสุขภาพรายวัน
 

การวัดข้อมูลสุขภาพรายวัน

รายงานสุขภาพและคำแนะนำกิจกรรมด้านสุขภาพ

รายงานสุขภาพและคำแนะนำกิจกรรมด้านสุขภาพ

※Image Sample

บริการสุขภาพโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำการ บริเวณที่พักอาศัยคอยให้บริการและให้คำปรึกษา

บริการสุขภาพโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำการ บริเวณที่พักอาศัยคอยให้บริการและให้คำปรึกษา

Panasonic Health and Smart living Center เปิดให้บริการในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ด้านหน้าอาคารที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นฐานในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยในเขตบริษัทและเป็นชุมชนสำหรับผู้อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นห้องตัวอย่างสำหรับพื้นที่อยู่อาศัยและนิทรรศการอัปเดตไลฟ์สไตล์
นอกเหนือจากการแนะนำแนวคิดและข้อเสนอการออกแบบสำหรับพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อสุขภาพให้กับผู้ซื้อในอนาคต เรายังมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกคอยให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพทุกวัน เช่น คำแนะนำด้านบริการสุขภาพและการรับรอง MIC สำหรับผู้อยู่อาศัย

แนวคิดของ Panasonic และ Yada-Panasonic Wellness Smart-Town Yixing จะถูกจัดแสดงในโถงทางเข้า

ในพื้นที่ห้องตัวอย่าง เราจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ "สุขภาพ การพยาบาล" และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ "ความสะอาด" โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและไลฟ์สไตล์ของ Panasonic

ในอนาคตเรามุ่งขยายสู่ภูมิภาคอาเซียน

Yada-Panasonic Wellness Smart-Town Yixing ยังดึงดูดความสนใจในประเทศจีน และหลังจากสร้างเสร็จแล้ว คาดว่าจะต้อนรับผู้เยี่ยมชม 50,000 คนต่อปีจากรัฐบาลท้องถิ่นและนักพัฒนา
ในอนาคต เราจะสะสมองค์ความรู้ เช่น การใช้ข้อมูลที่ WST ในประเทศจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับใช้โซลูชั่นส์การพัฒนาเมืองในภูมิภาคอาเซียน

ผลิตภัณฑ์สำหรับโซลูชั่นส์

ห้องน้ำอัจฉริยะ

ห้องน้ำอัจฉริยะ

ระบบอากาศบริสุทธิ์

ระบบอากาศบริสุทธิ์

เครื่องกรองน้ำ POE

เครื่องกรองน้ำ POE

ม่านไฟฟ้า

ม่านไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ล็อค

อิเล็กทรอนิกส์ล็อค

สวิตช์

สวิตช์